werkwijze

Werkwijze

Kindercoaching bij Met Je Mee is kortdurend en oplossingsgericht.

We starten met een vrijblijvend intakegesprek waarin we de hulpvraag bespreken. Dit doen we samen met ouder(s) en kind. Mocht u dit gesprek liever eerst zonder uw kind doen, dan kan dit ook. Als de hulpvraag helder is, maken we afspraken over het te volgen traject.

Een traject bestaat uit 5 tot 7 sessies. Ieder coachtraject is anders. We vinden het een uitdaging om de beste aansluiting bij ieder kind te zoeken.

In de eerste coachsessie staat centraal: ‘Wie ben jij en wat is jouw verhaal?’ Zonder oordeel. Belangstellend en onderzoekend. Soms kan de hulpvraag van een kind afwijken van de hulpvraag die u als ouder heeft. Als dit zo is dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

 

In de daaropvolgende coachsessies gaan we op zoek naar het antwoord op de hulpvraag. Samen met het kind bepalen we het doel: wat is de wens of wat zou het kind graag willen kunnen? En wat heeft het nodig om dit doel te behalen?
Onderweg naar het doel gebruiken we spel- en gesprekstechnieken, we doen rollenspelen, visualisaties, er wordt getekend, geknutseld. We sluiten aan bij de behoeften van het kind.

Als coaches prikkelen we kinderen om eigen antwoorden te vinden op de vragen die er zijn. Als een kind zelf een oplossing vindt voor zijn hobbel dan vergroot dit zijn zelfvertrouwen en de kans van slagen. Er ontstaat vanuit het kind een oplossing op maat.

Het coachen kan bij ons in de praktijk, maar we willen ook naar andere locaties toe om te coachen.

We willen kinderen helpen om het zelf te doen