werkwijze

Werkwijze

Kindercoaching bij Met Je Mee is kortdurend en oplossingsgericht.

We starten met een telefonische intake, waarin we de hulpvraag bespreken. Als de hulpvraag helder is, maken we afspraken over het te volgen traject. Een traject bestaat gemiddeld uit 6 – 8 sessies. Ieder coachtraject is anders. We vinden het een uitdaging om de beste aansluiting bij ieder kind te zoeken.

In de eerste coachsessie staat centraal: ‘Wie ben jij en wat is jouw verhaal?’ We kijken naar ‘wat gaat goed’ en ‘wat gaat nog niet zo goed’ en zo proberen we de hulpvraag en het doel helder te krijgen.

 

In de daaropvolgende sessies bekijken we per keer wat het kind nodig heeft om het doel te kunnen bereiken. Onderweg naar het doel gebruiken we spel- en gesprekstechnieken, we doen rollenspelen, visualisaties, er wordt getekend, geknutseld. We sluiten aan bij de behoeften van het kind.

Als coaches prikkelen we kinderen om eigen antwoorden te vinden op de vragen die er zijn. Als een kind zelf een oplossing vindt, vergroot dit zijn zelfvertrouwen en de kans van slagen. Er ontstaat vanuit het kind een oplossing op maat.
Het coachen kan bij ons in de praktijk, maar we gaan ook naar andere locaties toe om te coachen.

We willen kinderen helpen om het zelf te doen