scholen

Scholen

Met Je Mee Kindercoaching heeft veel ervaring met het bieden van onderwijsondersteuning aan kinderen met leer- en gedragsproblematieken op scholen. Bij trajecten werken we intensief samen met intern begeleiders en leerkrachten.

Door onze jarenlange ervaring als leerkrachten kunnen we snel en adequaat inspelen op hulpvragen vanuit scholen en passende begeleiding bieden. We hebben ruime ervaring met de begeleiding van kinderen met ADHD, ASS, angstproblematiek zoals selectief mutisme, hoog gevoeligheid, TOS, didactische hulpvragen, sociale emotionele problematieken.