Scholen

Met Je Mee in de klas

Met Je Mee geeft groepstrainingen op maat aan groep 4 t/m 8 op basisscholen. Met deze groepstraining ondersteunen en bekrachtigen we de groepsdynamiek. Je kunt hierbij denken aan aandacht voor goed kunnen samenwerken, meer veiligheid en onderling vertrouwen en/of leren te focussen op jezelf en je eigen werk. Door hier op een actieve en speelse manier aan te werken, wordt er tegelijkertijd ook gewerkt aan een fijne en veilige sfeer in de groep. 

Alle kinderen willen het fijn hebben, erbij horen, gezien worden. Hoe beter kinderen elkaar kennen, hoe veiliger zij zich voelen. We staan stil bij wat er is, hoe het gaat en hoe we het nog fijner kunnen hebben met elkaar. Zo maken we ook (nieuwe) verbindingen met elkaar.

Vier pijlers

De training is opgebouwd rondom vier pijlers: verbinding, vertrouwen, weerbaarheid en ontspanning.

Kinderen leren elkaar beter kennen. Zij worden op verschillende manieren uitgenodigd om iets van zichzelf te delen. Als kinderen meer over elkaar weten, zullen zij elkaar beter begrijpen en meer respect naar elkaar tonen. De bereidheid om elkaar te helpen neemt toe. Wij staan stil bij de drempels die zij in de omgang met elkaar tegenkomen en wat er nodig is om dit samen op te lossen.
Kinderen leren (opnieuw) vertrouwen in zichzelf en de ander te hebben. Er worden speelse, groepsverbindende werkvormen ingezet om dit vertrouwen te oefenen en stimuleren. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettige sfeer.
Kinderen leren grenzen aanvoelen en aangeven. Weten en aanvaarden wie jij bent, is één van de belangrijkste basisonderdelen van weerbaarheid. Het maakt dat je voor jezelf durft op te komen, omdat je weet dat jij dat waard bent.

Kinderen leren ontspannen en hun lichaam voelen. Wij oefenen elke week met ademhalingstechnieken en kinderyoga. Deze oefeningen helpt kinderen om dicht(er) bij zichzelf te blijven en zich sterk en kalm te voelen als zij dat nodig hebben.

Mariëlle is KRAGT-trainer, Brug-KRAGT-trainer, Kanjertrainer en GroepsGeluktrainer. Zij combineert het beste van al deze trainingen in een op maat gemaakt pakket. Geheel afgestemd op de hulpvraag vanuit school. In nauw overleg met de leerkracht en intern begeleider wordt de training per week afgestemd op wat de groep nodig heeft. Zo bouwen we samen aan vertrouwen. 

Na elke groepstraining ontvangen de ouders via de leerkracht een korte terugkoppeling.

referenties

‘De open en positieve houding, flexibiliteit en de rust die Mariëlle uitstraalt zijn een inspiratie voor mij. Wat zijn het leerzame weken geweest. Voor de kinderen en ook zeker voor mij.’

Juf Joyce, leerkracht groep 4, Kindcentrum Oranje Nassau Nijkerk