kind & jongere

Kinder- en jongerencoaching

Kinderen komen op hun weg naar volwassenheid in allerlei fasen terecht en het kan gebeuren dat ze vastlopen. De aanleiding kan heel aanwijsbaar zijn, maar dat is niet altijd zo. Soms is het een puzzel en dan kan professionele hulp ondersteuning bieden.

Ons doel is om kinderen en jongeren te leren dat hobbels in het leven erbij horen. Door hen inzicht en gerichte tools in handen te geven, krijgen ze verantwoordelijkheid en autonomie om hun eigen hobbels te nemen.

We zijn er voor kinderen en jongeren die:

  • Zich onzeker voelen en meer vertrouwen in zichzelf willen krijgen.
  • Moeite hebben om aansluiting te vinden bij klas- of leeftijdgenoten.
  • Last hebben van spanning/stress/angst.
  • Begeleiding willen bij rouw, verlies of scheiding.
  • Snel overprikkeld zijn, last hebben van drukte in de klas, een vol hoofd.
  • Last hebben van boze buien of driftbuien.
  • Weerbaarder willen worden.
  • Leerbegeleiding nodig hebben.