informatie

Overige informatie

Verhindering

Geef minstens 24 uur van tevoren aan dat je verhinderd bent, anders moeten we helaas de gereserveerde tijd in rekening brengen. Het tijdig verzetten van een afspraak is natuurlijk altijd mogelijk.

Facturering

Individuele coaching:
De factuur wordt na iedere sessie per e-mail verzonden.De betaling dient binnen 2 weken na factuurdatum te zijn voldaan.

Groepscoaching:
De factuur wordt voor aanvang van een coachingstraject per e-mail verzonden. De betaling dient voor aanvang van het traject te zijn voldaan.

Beroepsvereniging

Met Je Mee Kindercoaching is aangesloten bij:

Algemene voorwaarden

Hier vindt u de algemene voorwaarden.

Privacy

Met Je Mee Kindercoaching, gevestigd op De Fliert 18, 3791 PW Achterveld, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.